Wat is jouw kracht?

Werkplan in beweging

DISC gedragsprofiel

Hoe werkt het Q4 DISC gedragsprofiel?

Werkplan in Beweging is getraind in het werken met het gevalideerde Q4 DISC gedragsprofiel; een krachtig instrument waarmee je het verschil meet tussen iemands natuurlijke en aangepaste gedrag. Dit biedt een ‘kijkje achter de schermen’, inzicht in het denken, handelen en communiceren van jezelf en anderen. Met als doel om elkaar (als collega’s) beter te leren begrijpen, door middel van een betere communicatie en samenwerking. Er wordt meer gekeken naar elkaars sterktes en zwaktes, waardoor men sneller geneigd is de krachten te bundelen, dan de confrontatie op te zoeken. Met alle positieve gevolgen en resultaten van dien. Het gedragsprofiel is een belangrijk hulpmiddel in dit proces.

 

 

Meer resultaat door betere samenwerking

Als je weet welk gedrag je vertoont en je dit ook herkent bij anderen, kun je dit gebruiken om op een goede manier samen te werken. Je kunt je gedrag afstemmen op je gesprekspartner en de specifieke situatie. Wanneer dit lukt, zal je veel meer bereiken en op een veel efficiëntere manier samenwerken.

Contact opnemen
Img DISC gedragsprofiel

Wat doet het Q4 DISC gedragsprofiel?

Het geeft vooral inzicht in ons eigen gedrag en in de verschillen tussen mensen. Het gedragsprofiel meet niet zozeer een momentopname, maar meet daadwerkelijk het verschil tussen ons natuurlijke en aangepaste gedrag. Dit levert waardevolle informatie op en geeft antwoord op vragen als:

  • Hoe gedraag je je van nature?
  • Hoe reageer je onbewust op situaties?
  • Hoe ervaar je anderen?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘introvert en extravert’ en tussen ‘taakgericht en mensgericht’. Het geeft inzichten waardoor men elkaar beter leert te begrijpen. Een bepaald gedrag kan in een specifieke situatie of functie handiger zijn om je doel te bereiken dan ander gedrag.

Fase 1

Vragenlijst

Fase 1

Via Werkplan in Beweging ontvang je een online vragenlijst. Het invullen van deze vragen neemt ongeveer 15 minuten van je tijd in beslag.

Fase 2

Debriefing

Nadat het gedragsprofiel is opgemaakt volgt er een afspraak waarbij je profiel stap voor stap wordt besproken en toegelicht. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Fase 1: Vragenlijst

Via Werkplan in Beweging ontvang je een online vragenlijst. Het invullen van deze vragen neemt ongeveer 15 minuten van je tijd in beslag.

Het is goed om je te realiseren dat antwoorden nooit goed of fout zijn. Alle antwoorden samen beschrijven je persoonlijke gedragsprofiel. Dit profiel wordt vastgelegd in een rapport, welke beschikbaar is in verschillende vormen. Je kunt hierbij denken aan een algemene beschrijving tot een uitgebreid rapport inclusief overzichtelijke grafieken met de nodige tekst en uitleg.

Fase 2: Debriefing

Nadat het gedragsprofiel is opgemaakt volgt er een afspraak waarbij je profiel stap voor stap wordt besproken en toegelicht. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Kan ik jou helpen om weer in beweging te komen?

Of je nu vast loopt, een carrièreswitch ambieert, boventallig verklaard bent of moet re-integreren, Werkplan helpt. Werkplan brengt mensen door middel van verschillende trajecten weer in beweging, zodat ze verder kunnen in het werkende leven. Dit kan na initiatief van de werkgever of de werknemer. Ook kunnen we met assessments testen of iedereen in jouw team nog op zijn plek zit, of dat er bijvoorbeeld eigenschappen ontbreken. En hierop anticiperen.

Contact opnemen

Ik help je graag verder met de volgende stap in je carrière.

Stefano Assenberg